Program PDC

Ponosni smo, da vpisujemo že 4. generacijo!
Prijavite se za več informacij

Program PDC (Psihodinamsko-organizacijski vodja / mentor / coach)

Program PDC je ekskluzivni izobraževalni program za direktorje, menedžerje, vodje, HR specialiste in coache, namenjem tistim, ki:

Ko se izkušnje treh strokovnjakov združijo v popolno celoto

Struktura programa PDC

V edinstven in izjemno učinkovit program smo združili znanja s področij sistemske psihodinamike, vodenja, coachinga, NLP-ja, komunikologije, pedagogike, psihologije, globokih vizualizacijskih tehnik, in menedžmenta, kar omogoča poglobljeno soočanje udeležencev z lastnimi kapacitetami in potenicali ter njihov maksimalni razvoj. Program odlikuje premišljeno razmerje med podajanjem teoretičnih osnov, učenjem skozi izkušnje in lastnim učnim prispevkom vsakega posameznika.

Ekskluzivni izobraževalni program PDC je plod izkušenj treh strokovnjakov, ki izvajamo samostojne coachinge in svetovanja po podjetjih že več kot 20 let:

Simone Lobnik Ambrožič, univ. dipl. prof. slovenščine in sociologije, Mojce Pehant, mag. menedžmenta izobraževanja in Igorja Ambrožiča, univ. dipl. med. komunikologa. Vsi trije smo specialisti sistemskega
organizacijskega psihodinamskega konzaltinga (metode Tavistock London/Beograd) in člani
stanovskih mednarodnih združenj ICF – International Coach Federation, ISPSO

International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations, GASi – Group Analytic
Society International, Koinonia Art Beograd

Potek izobraževalnega programa PDC

Vsaka stopnja izobraževalnega programa PDC traja eno leto.

V tem času se zvrstijo naslednje aktivnosti (za vsako stopnjo):

5 dvodnevnih modulov

v živo (prvi dan od 16h do 20h in drugi dan od 9h do 16h)

10 skupinskih coachingov

(90 minut, online)

6 individualnih coachingov

(50 minut, osebno ali online)

Strokovno srečanje

s predstavitvami zaključnih nalog udeležencev in s podelitvijo certifikatov

2 dodatna dvodnevna modula

kjer so hkrati prisotni udeleženci vseh treh stopenj izobraževanja (prvi dan od 16h do 20h, drugi dan od 9h do 18h)

Na tretji stopnji je poglobljeno delo na individualnem coachingu udeležencev

Izobraževalni program vsake stopnje dodatno obogatimo z gostovanji priznanih mednarodnih strokovnjakov, ki jih povabimo, da predstavijo strokovne vsebine, povezane s psihodinamiko organizacij.

Po vsaki zaključeni stopnji oz. letniku programa PDC udeleženci prejmejo certifikate, in sicer:

Ponosni smo, da vpisujemo že 4. generacijo!
Prijavite se za več informacij

Vsebina izobraževalnega programa PDC po stopnjah

1. stopnja: Psihodinamsko-organizacijski vodja – enoletni izobraževalni program

Prva stopnja oz. prvi letnik izobraževanja v programu PDC je osredotočen na spoznavanje ključnih zakonitosti sistemske psihodinamike in psihodinamskih metod. Pozornost je na udeležencih v njihovih vodstvenih vlogah in na tem, kako si lahko pri vodenju pomagajo z novimi znanji in spoznanji.

Ključne teme, ki jih obravnavamo v 1. letniku (na 1. stopnji):

 • Sistemska psihodinamika v skupinah
 • Čustva v organizacijah
 • Projekcija, projektivna identifikacija, transfer, kontratransfer,
  asociativno nezavedno
 • Komunikacija, informacijski krog, povratno informiranje
 • Avtoriteta, moč in vodenje
 • Obrambni mehanizmi
 • Novi pristopi v komunikaciji in vodenju
 • Postavljanje zdravih mej
 • Ostale aktualne in relevantne teme

Metode in tehnike:

- Biografija in zgodovina vloge
- Analiza organizacijske vloge (ORA)
- Psihodinamska risba
- Socialna foto-matrica in druge
- Intergrupni event
- Izpeljane, izvirne metode IPO

Ostale aktivnosti

6 individualnih coachingov
10 skupinskih coachingov
Zaključna naloga

2. stopnja: Psihodinamsko-organizacijski mentor – enoletni izobraževalni program (pogoj za udeležbo je zaključena 1. stopnja)

Druga stopnja oz. drugi letnik izobraževanja v programu PDC predstavlja nadgradnjo znanj iz prvega letnika, v luči širše uporabnosti pri delu. Cilj je, da udeležence usposobimo za uporabo sistemske psihodinamike pri delu s svojimi zaposlenimi, da uspešno uporabljajo psihodinamske metode v svojih kolektivih in zmorejo samostojno izvajati kreativne tehnike z zaposlenimi. Po zaključku 2. stopnje obvladajo sistemsko psihodinamiko in jo učinkovito uporabljajo pri delu v svojih podjetjih in organizacijah.

Metode in tehnike:

- Igra vlog – sociodrama
- Psihodinamska observacija – fenomen leadershipa
- Skulpturiranje
- Družbeno sanjanje
- Talna črta

Ostale aktivnosti

6 individualnih coachingov
10 skupinskih coachingov
Zaključna naloga

Ključne teme, ki jih obravnavamo v 2. letniku (na 2. stopnji):

 • Narcisizem in temna triada
 • Žrtveno jagnje in grešni kozel
 • Zaupati v zaupanje
 • Destruktivne skupine v organizacijah
 • Raba jezika – zdrsi in lapsusi
 • Pozitivna čustva na delovnem mestu
 • Sprejemanje novih zaposlenih v kolektiv
 • Perfekcionizem in potreba po nadzoru
 • Aktualne teme vodenja in sledenja

3. stopnja: Psihodinamsko-organizacijski coach – enoletni izobraževalni program (pogoj za udeležbo sta zaključena 1. in 2. stopnja)

Tretja stopnja oz. tretji letnik izobraževanja v programu PDC je namenjen tistim, ki se želijo samostojno ali v okviru vodstvene funkcije v podjetju oz. organizaciji ukvarjati s psihodinamskim coachingom. Temelji na praksi, ki jo udeleženci izvajajo v varnem okolju, s podporo in pod budnim očesom mentorjev. Hkrati pridobivajo dodatna specifična znanja, ki jih bodo potrebovali pri izvajanju psihodinamskih coachingov.

Ključne teme, ki jih obravnavamo v 3. letniku (na 3. stopnji):

 • Procesni coaching s consultingom
 • Šest ključnih zakonitosti kakovostnega coachinga – potovanje skozi coaching
 • Individualni in skupinski coaching
 • Vzroki in oblike upora in odpora v procesu coachinga
 • Najpogostejše napake in zdrsi v coachingu

Posebna oblika dela:

- 10 online interaktivnih srečanj, namenjenih pridobivanju konkretnih znanj za izvedbo coachinga
- 7 izvedenih coachingov, edukantov s klienti, pod supervizijo

Ostale aktivnosti

6 individualnih coachingov
10 skupinskih coachingov
Zaključna naloga

Termini in lokacija:

Prvi modul:

18.01.2024 (16:00 - 20:00) in 19.01.2024 (9:00 - 16:00)

Drugi modul:

07.03.2024 (16:00 - 20:00) in 08.03.2024 (9:00 - 16:00)

Tretji modul:

04.04.2024 (16:00 - 20:00) in 05.04.2024 (9:00 - 16:00)

Četrti modul:

24.05.2024 (16:00 - 20:00) in 25.05.2024 (9:00 - 18:00)

Peti modul:

13.06.2024 (16:00 - 20:00) in 14.06.2024 (9:00 - 16:00)

Šesti modul:

19.09.2024 (16:00 - 20:00) in 20.09.2024 (9:00 - 16:00)

Sedmi modul:

18.10.2024 (16:00 - 20:00) in 19.10.2024 (9:00 - 18:00)

Lokacija

Maribor - Hoče

Še nekaj splošnih informacij

Program izvajamo v malih skupinah (do max. 10 oseb), ker je poudarek na učenju skozi izkušnje in na tem, da ima vsak udeleženec dovolj priložnosti za konkreten individualni razvoj.
Pred vpisom v program s kandidati opravimo intervju, kjer se pogovorimo o motivih za vpis in razjasnimo morebitne dileme in vprašanja.
Za pridobitev certifikata je obvezna udeležba na vseh modulih. Kadar se zgodi, da kdaj kdo ne uspe biti z nami, mu omogočimo, da manjkajoči modul nadomesti v drugi skupini.
Vsi termini modulov so znani pred začetkom izobraževanja, zaradi lažje organizacije. Pridružujemo si pravico do spremembe zaradi višje sile.

Možno se je vpisati zgolj v prvi letnik izobraževanja in pridobiti certifikat 1. stopnje.

Če bi želeli dodatna pojasnila, nam pišite ali nas pokličite, z veseljem vam bomo odgovorili.