Inštitut za psihodinamiko organizacij Maribor

Vodenje in upravljanje v današnjem svetu zahtevata več kot le sposobnost sprejemanja odločitev in upravljanja s časom.

100 % Zadovoljni edukanti

Odkrij svoj potencial

Program PDC

Program PDC je ekskluzivni izobraževalni program za direktorje, menedžerje, vodje, HR specialiste in coache.

Pot do poslovnih zmag

Uspešni vodje vedo, da so ključ do uspeha odnosi, komunikacija ter nenehno izboljševanje razumevanja sebe in drugih. Slednje je pogoj za poslovne zmage v vedno bolj konkurenčnem okolju.

 

Igor Ambrožič, direktor IPO Maribor

Naš pristop

Kaj vse vam nudi Inštitut za
psihodinamiko organizacij Maribor?

V Inštitutu za psihodinamiko organizacij Maribor nudimo izobraževanja s področja vodenja s pomočjo psihodinamičnih pristopov in poslovne komunikacije, ki so plod dolgoletnih praktičnih izkušenj in poglobljenega znanja naših strokovnjakov. Zavezani smo metodam in tehnikam, ki zajamčeno delujejo ter so znanstveno utemeljeni in strokovno prepoznani.

Zagovarjamo poglobljeno razumevanje pristopov vodenja, ki temeljijo na obvladovanju komunikacije, razumevanju odnosov, dinamike in sistemov ter na konstantni skrbi vodij za lastno dobro počutje in njihovem napredku v teh vlogah.

Igor Ambrožič, direktor IPO Maribor

Napredek in delo na sebi

Katera znanja krepimo?

Komunikacija

Komunikacijo, ki je temeljni gradnik uspeha. Vodje morajo znati jasno in učinkovito komunicirati s svojimi sodelavci, strankami in drugimi deležniki. Razvijanje komunikacijskih veščin, kot so aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj, jasno izražanje idej in empatija, je ključno za gradnjo zaupanja in produktivnosti.

Razumevanje

Razumevanje, kako delujejo sistemi in odnosi znotraj organizacije, je ključno za učinkovito vodenje. Sistemska psihodinamika se osredotoča na interakcije med posamezniki, skupinami in organizacijo ter pomaga vodjem prepoznati (tudi nezavedne!) vzorce vedenja in dinamiko, ki vplivajo na uspeh ali neuspeh.

Razvoj

Razvoj mehkih vodstvenih veščin (delegiranje, motiviranje, observiranje, uveljevljanje avtoritete, obvladovanje stresnih situacij ipd.) in krepitev samozavesti, hkrati pa skrb zase so nujni sopotniki učinkovitega vodje v teh dinamičnih časih, saj lahko samo z dobrim telesnim in duševnim zdravjem ter uravnoteženim življenjskim slogom nudi najboljšo podporo svoji ekipi.

Kdo smo

Spoznajte nas bolje

DSC_5927

Igor Ambrožič

UNIV. DIPL. MED. KOMUNIKOLOG - direktor

Mojca_Pehant-334

Mojca Pehant

MAG. MENEDŽMENTA IZOBRAŽEVANJA

DSC_5941

Simona Lobnik Ambrožič

UNIV. DIPL. PROF. SLOVENŠČINE IN SOCIOLOGIJE

Krepitev pozitivne organizacijske kulture

Psihodinamični koncepti vodenja

Ljudje so srce vsake organizacije in njihovo delovanje neposredno vpliva na uspeh. Vodenje, usmerjeno v gradnjo varnih in učinkovitih medosebnih odnosov ni zgolj fraza, ampak ključna strategija. Zahteva oblikovanje pozitivnih vrednot, krepitev pozitivne organizacijske kulture ter uvedbo učinkovitih načinov komunikacije.
” Vodenje ni le dejanje, je predvsem proces razvijanja in vzdrževanja odnosov.”

– John C. Maxwell

Psihodinamični koncepti vodenja so znanstveno utemeljeni pristopi, ki pomagajo vodjem razumeti, kaj se dogaja v ozadju in kako prilagoditi vodenje za večjo učinkovitost.

pomaga identificirati vzorce vedenja

Sistemska psihodinamika

Sistemska psihodinamika je interdisciplinarna teorija
Sistemska psihodinamika je interdisciplinarna teorija, ki se ukvarja z raziskovanjem in razumevanjem kompleksnih sistemov,
zlasti znotraj organizacij:

Raziskuje dinamiko odnosov, vzorcev komunikacije, vplivov generacij, prenosa vedenjskih vzorcev in čustvenih procesov.

Raziskuje, kako delujejo organizacije, vključno s hierarhičnimi strukturami, komunikacijo med oddelki, upravljanjem konfliktov, motivacijo zaposlenih in oblikovanjem organizacijske kulture.

Preučuje vplive družbenih norm, vrednot, političnih struktur in ekonomskih dejavnikov na vedenje in dinamiko posameznikov in skupin.

Raziskuje, kako se razvijajo in rešujejo konflikti ter kako se krize in stresni dogodki odražajo na vedenju in dobro počutju posameznikov in skupin.

Koncepti sistemske psihodinamike

Katere koncepte uporablja sistemska psihodinamika

Sistemska psihodinamika uporablja koncepte in metode iz različnih disciplin, vključno s psihologijo, sociologijo, antropologijo, ekonomijo in managementom, da bi bolje razumela kompleksnost in dinamiko človeških sistemov. Ta pristop pomaga identificirati vzorce vedenja, razvijati strategije za spremembe in izboljšati delovanje teh sistemov.

Kontaktirajte nas